Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní shrnutí

Společnost Teplocom.cz s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro naplnění smluvních vztahů.

Pokud jste na webových stránkách (http://teplocom.cz) nebo na příslušném dokumentu (Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely) vyznačil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení )budou Vaše osobní údaje zpracovávány také pro marketingové účely. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána.

II. Totožnost a kontaktní údaje správců

  1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  2. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Teplocom.cz s.r.o., sídlem Zátopkova 1046, 25264, Velké Přílepy, IČO 28190068 zapsáno pod spisovou značkou 131703 C u Městského soudu v Praze (dále jen jako „správce“).
  3. Kontaktní údaje pro komunikaci se správcem údajů jsou následující:
   Adresa: Teplocom.cz s.r.o, Zátopkova 1046, 252 64

E-mail: teplocom@teplocom.cz

III. Právní základ zpracování osobních údajů

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

IV. Účel zpracování osobních údajů

Zpracovatel zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. Plnění smlouvy, činnosti z ní vyplývající, nebo zpracování směřující k uzavření smlouvy
 2. Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
 3. Poskytování přímého marketingu (zasílání informací o servisních prohlídkách a akčních nabídkách)
 4. Analýzu návštěvnosti webových stránek, odhalování chyb serveru a webu, prevenci podvodů a útoků na server.

Zpracovatelé, popis dat a zdroj údajů viz. Bod VII.

V. Zpracovávané osobní údaje

V případě poptávky:

 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Jméno
 • Adresa (Místo realizace)
 • IP Adresy

V případě uzavření SOD navíc:

 • Bydliště
 • Datum narození
 • Číslo účtu

VI. Doba uložení osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále pro účely archivace na základě obecně závazných právních předpisů.
  1. Pro zpracování cenové nabídky, zasílání aktualizací a novinek (5 let)
  2. Pro uzavření SOD a archivaci (10 let)
  3. Pro záruční a pozáruční servis, zasílání výzvy k servisní prohlídce, informací ohledně údržby a užívání (30 let)
  4. Pro účetní účely,  fakturace (10 let)

VII. Příjemci osobních dat a účel zpracování

Zákonný důvod zpracování dat Účel Osobní údaje Zdroj údajů Zpracovatelé (příjemci)
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku z kontaktního formuláře Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození) Kontaktní formulář Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Plnění smlouvy Odpověď na poptávku od výrobce Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození) E-mailová komunikace Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Plnění smlouvy Odpověď na přímou poptávku zákazníka Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození) Telefonická či e-mailová komunikace Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Plnění smlouvy Zpracování údajů směřujících k uzavření smlouvě, případně plnění vyplývajících ze smlouvy Osobní údaje klientů (kontaktní údaje, někdy data narození) Kontaktní formulář, telefonická či e-mailová komunikace Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Plnění smlouvy Servisní činnosti Osobní údaje klientů (kontantní údaje, někdy data narození) Kontaktní formulář, telefonická či e-mailová komunikace Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti webu Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživatelů jako UserID, IP adresy Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu (informace o servisních prohlídkách a akcích) Kontaktní údaje klientů Informace z objednávek Mailingové služby, cloudová úložiště, subdodavatelé

 

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU). 

VIII. Práva subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. II těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamčené kanceláři přístupné pouze pověřeným osobám
 3. Osobní údaje v digitální podobě jsou uložena na zabezpečených datových úložištích v uzamykatelné kanceláři přístupné pouze povolaným osobám.
 4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn měnit podmínky zpracování osobních údajů. Nová verze bude zveřejněna na webových stránkách a zároveň odeslána na e-mailové adresy poskytnuté správci.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 23.5.2018.